Binnenweg

Een voormalige munitieopslagplaats aan de Amstel wordt verbouwd tot twee royale woningen.

In nauwe samenwerking met de eigenaren is een ontwerp gemaakt waarin het oorspronkelijke karakter van het gebouw zo veel mogelijk in tact blijft. De houten spantconstructie blijft waar dat kan zichtbaar in de nieuwe situatie.

Om licht binnen te brengen in de enorme ruimte onder de kap hebben we een deel van het pannendak vervangen door een glasdak.

Doordat het ontwerp vanaf het begin in 3D is uitgevoerd was het mogelijk om steeds een goed ruimtelijk inzicht in de plannen te geven. Zo konden de bewoners een goede keuze maken tussen de verschillende alternatieven .